< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=220129893951863&ev=PageView&noscript=1" />
Algemeen
  /  Actievoorwaarden

Actievoorwaarden winactie

1. Winacties worden uitgeschreven door Yehwang Product Imports International B.V. (hierna te noemen: “Yehwang”), gevestigd te Ede. Op winacties zijn de volgende actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan de winactie is gratis. 

4. Iedere deelnemer kan één of meerdere keren deelnemen aan deze winactie.

5. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar.

8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

10. Yehwang kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

13. Prijzen mogen niet aan anderen worden verkocht of weggegeven.

14. Medewerkers van Yehwang zijn uitgesloten van deelname.

15. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door Yehwang voor de desbetreffende winactie en worden niet verstrekt aan derden.

16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Yehwang.

17. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

18. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de Yehwang Klantenservice via: 0318 668 171 of per e-mail via: helpdesk@yehwang.com